یکی باید جلوی این شرکایی که فقط به فکر جیب خودشونن نه سلامتی مردم رو بگیره😡😡