4 روش پرداخت قبض تلفن ثابت

4 روش پرداخت قبض تلفن ثابت

با حذف قبض کاغذی تلفن ثابت، پرداخت قبض تلفن ثابت الکترونیکی شد. روش های مختلفی برای مشاهده قبض تلفن ثابت و پرداخت آن وجود دارد….

روش های استعلام قبوض

روش های استعلام قبوض

استعلام قبوض امری است که نیاز است که هر چند روز یک بار جهت پرداخت قبض ها آن را انجام دهیم. روش های استعلام قبوض…