بامَن 24

بسته های اینترنت همراه رایتل

بسته های اینترنت همراه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری رایتل

در این نوشته قصد داریم به بررسی بسته های اینترنت رایتل در سیم کارت های اعتباری، دائمی و دیتا بپردازیم.

بسته‌های اینترنتی رایتل که برای دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی طراحی شده است، با دو سرعت پایه و حرفه‌ای قابل تهیه است. در دو سیم‌کارت اعتباری و دائمی رایتل در صورت استفاده از بسته‌های اینترنتی با سرعت‌های مختلف، قیمت‌ها به ازای مدت زمان مورد نیاز و حجم درخواستی، لحاظ می‌شوند و میزان قیمت و حجم در هر دو سیم‌کارت‌ها یکسان است؛ مثلاً قیمت بسته اینترنتی پایه ۷ روزه با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۳ هزار تومان و قیمت بسته اینترنتی پایه ۳۰ روزه، ۱۲ هزار و پانصد تومان است.

پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته اینترنت را در “بامن ۲۴” تجربه کنید

کد بسته های اینترنت رایتل

نام بستهحجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفکد دستوریقیمت (تومان)
اینترنت پایه یک روزه ۰.۲ گیگابایت۰.۲۱#*۱*۱*۱*۱۴۲*۲,۰۰۰
اینترنت پایه یک روزه ۰.۸ گیگابایت۰.۸۲#*۱*۱*۱*۱۴۲*۷,۰۰۰
اینترنت پایه سه روزه ۰.۳ گیگابایت۰.۳۳#*۱*۱*۱*۱۴۲*۴,۰۰۰
اینترنت پایه هفت روزه ۰.۲ گیگابایت۰.۲۴#*۱*۱*۱*۱۴۲*۳,۰۰۰
اینترنت پایه هفت روزه ۱.۲+۵ گیگابایت۱.۲۵۵#*۱*۱*۱*۱۴۲*۹,۰۰۰
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۰.۵+۰.۵ گیگابایت۰.۵۰.۵۶#*۱*۱*۱*۱۴۲*۹,۰۰۰
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۱.۵ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه۱.۵۰۷#*۱*۱*۱*۱۴۲*۱۲,۵۰۰
اینترنت پایه ۹۰ روزه ۴+۴ گیگابایت۴۴۸#*۱*۱*۱*۱۴۲*۲۴,۰۰۰
اینترنت پایه ۱۸۰ روزه ۹+۹ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۹۹۹#*۱*۱*۱*۱۴۲*۴۵,۰۰۰
اینترنت پایه یک ساله ۳۶ گیگابایت+ ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۳۶۱۰#*۱*۱*۱*۱۴۲*۱۱۰,۰۰۰
نام بستهحجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفکد دستوریقیمت (تومان)
اینترنت حرفه‌ای یک روزه ۰.۳ گیگابایت۰.۳۱#*۳*۱*۱*۱۴۲*۳,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای سه روزه ۰.۴ گیگابایت۰.۴۲#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۳+ ۱۰ گیگابایت۳۱۰۳#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۷,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۰.۶+۰.۵ گیگابایت۰.۶۰.۵۴#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۲.۵+۲ گیگابایت۲.۵۲۵#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۲,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۱۰ روزه ۰.۳۵ گیگابایت۰.۳۵۶#*۳*۱*۱*۱۴۲*۶,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۳+۳ گیگابایت۳۳۷#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۷ گیگابایت۷۸#*۳*۱*۱*۱۴۲*۲۷,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۲+۲ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه۲۲۹#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۷,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای شبانه ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت۱۰۱۰#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۹۰ روزه ۱۵ گیگابایت۱۵۱۱#*۳*۱*۱*۱۴۲*۴۸,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۲۱+۲۱ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۲۱۲۱۱۲#*۳*۱*۱*۱۴۲*۸۹,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۱۲ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۱۲۰۱۳#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۳۵ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۳۵۰۱۴#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۱۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۲۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۲۰۰۱۵#*۳*۱*۱*۱۴۲*۷۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۴۲ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۴۲۰۱۶#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۴۴,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۶۰+۶۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۶۰۶۰۱۷#*۳*۱*۱*۱۴۲*۲۱۳,۰۰۰

در صورت اتمام حجم هر یک از بسته‌های بلند مدت مصرفی (۹۰ روز و بیشتر) پیش از انقضای اعتبار بسته، ادامه استفاده از خدمات به دو طریق امکان پذیر است: خرید مجدد بسته و یا خرید حجم افزایشی. شرایط و جزئیات حجم افزایشی را در ادامه توضیح خواهیم داد.

بسته های اینترنت رایتل

 

بسته‌های اینترنت دیتا

سیم‌کارت دیتای رایتل با پیش شماره ۰۹۲۱ ، ویژه دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات انتقال داده است و از قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه نیز برخوردار است. بسته‌های اینترنت سیم‌کارت دیتای رایتل، با حجم ترافیک‌های متنوع و باسرعت حرفه‌ای طراحی شده است. با خرید این بسته‌ها، تا ۱۵% تخفیف نسبت به بسته‌های ۳۰ روزه و کمتر به شما تعلق خواهد گرفت.

حتما بخوانید: طرح تامین اجتماعی رایتل ؛ طرحی مخصوص تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی

کد بسته های اینترنت دیتا

نام بستهاعتبار (روز)حجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفحجم ترافیک اختصاصی آپاراتقیمت (تومان)کد فعال‌سازی از طریق پیامک به ۲۰۲۰
بسته اینترنت یک روزه  (۰.۲ GB)۱۰.۲۲,۰۰۰On 13782
بسته اینترنت یک روزه  (۰.۳ GB)۱۰.۳۳,۰۰۰On 13783
بسته اینترنت ۳ روزه     (۰.۴ GB)۳۰.۴۵,۰۰۰On 13784
بسته اینترنت ۷ روزه   (۰.۶+۰.۵ GB)۷۰.۶۰.۵۵,۵۰۰On 13785
بسته اینترنت ۷ روزه   (۲.۵+۲ GB)۷۲.۵۲۱۲,۰۰۰On 13786
بسته اینترنت ۷ روزه   (۳+۱۰ GB)۷۳۱۰۱۷,۰۰۰On 13787
بسته اینترنت ۱۰ روزه  (۰.۳۵ GB)۱۰۰.۳۵۶,۰۰۰On 13788
بسته اینترنت ۱۵ روزه۱۵۰.۵۷,۰۰۰On 13344
بسته اینترنت ۳۰ روزه   (۰.۳ GB)۳۰۰.۳۵,۵۰۰On 13789
بسته اینترنت ۳۰ روزه   (۰.۵ GB)۳۰۰.۵۸,۰۰۰On 13790
بسته اینترنت ۳۰ روزه  (۱.۵+۱.۵ GB)۳۰۱.۵۱.۵۱۰,۰۰۰On 13791
بسته اینترنت ۳۰ روزه  (۲.۵ GB)۳۰۲.۵۱۲,۰۰۰On 13792
بسته اینترنت ۳۰ روزه     (۳ GB)۳۰۳۳۱۵۰,۰۰۰On 13433
بسته اینترنت ۳۰ روزه     (۷ GB)۳۰۷۷۲۸,۰۰۰On 13434
بسته اینترنت ۳۰ روزه    (۱۲ GB)۳۰۱۲۱۲۴۰,۰۰۰On 13435
بسته اینترنت ۳۰ روزه – ویژه ساعات افت مصرف۳۰۳۰۱۰,۰۰۰On 13436
بسته اینترنت ۹۰ روزه      (۹ GB)۹۰۹۹۰.۹۴۲,۳۰۰On 13439
بسته اینترنت ۹۰ روزه    (۲۱ GB)۹۰۲۱۲۱۱۷۸,۹۶۰On 13440
بسته اینترنت ۹۰ روزه    (۳۶ GB)۹۰۳۶۳۶۱۱۱۲,۸۰۰On 13441
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۱۸ GB)۱۸۰۱۸۱۸۱۸۱,۰۰۰On 13444
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۴۲ GB)۱۸۰۴۲۴۲۱۱۵۱,۲۰۰On 13445
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۷۲ GB)۱۸۰۷۲۷۲۱۲۱۶,۰۰۰On 13446
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۳۶ GB)۳۶۵۳۶۳۶۱۱۵۳,۰۰۰On 13449
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۸۴ GB)۳۶۵۸۴۸۴۱۲۸۵,۶۰۰On 13450
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۱۴۴ GB)۳۶۵۱۴۴۱۴۴۱۴۰۸,۰۰۰On 13451

حجم‌های افزایشی اینترنت

فرقی نمی‌کند مشترک کدام یک از سیم‌کارت‌های رایتل (دائمی، اعتباری، دیتا) باشید، می‌توانید برای استفاده از اینترنت پرسرعت همراه ۳G یا ۴G با توجه به میزان مصرف و هزینه مورد نظر خود، از میان بسته های اینترنت رایتل موجود، بهترین گزینه را انتخاب نمایید. چنانچه یکی از بستههای اینترنت رایتل بلند مدت ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روزه را خریداری کرده باشید و حجم بسته خریداری شده پیش از پایان اعتبار زمانی بسته های اینترنت رایتل به اتمام رسیده باشد یا نیاز به حجم بیشتری داشته باشید، می‌توانید نسبت به خرید حجم افزایشی اقدام نمایید و دیگر نیازی به خرید بسته اینترنت جدید نخواهید داشت.

نام بستهحجم ترافیک (گیگابایت)قیمت (تومان)کد دستوری جهت فعالسازی
حجم افزایشی اینترنت ۱ گیگابایت۱۱۰,۰۰۰۱#*۱*۱*۲*۱۴۲*
حجم افزایشی اینترنت ۲ گیگابایت۲۱۴,۰۰۰۱#*۱*۱*۲*۱۴۲*
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایت۵۲۸,۰۰۰۱#*۱*۱*۲*۱۴۲*
  • سرعت بسته های اینترنت رایتل مطابق با سرعت آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بسته‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
  • زمان بسته های اینترنت رایتل مطابق با دوره زمانی آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بسته‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
نام بستهارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیم‌کارت اعتباریارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیم‌کارت دائمیارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیم‌کارت دیتا
حجم افزایشی اینترنت ۱ گیگابایتon 11606on 12569on 13737
حجم افزایشی اینترنت ۲ گیگابایتon 11607on 12570on 13738
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایتon 11608on 12571on 13739

حتماً بخوانید: آیا از شارژ شورانگیز رایتل اطلاع دارید؟ تا ۳۵ درصد شارژ بیشتر بگیرید!

توجه کنید

  • به قیمت‌های جدول‌های فوق، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.
  • ساعات افت مصرف از ۲:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح است.
  • سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است.
  • بسته‌های ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزه به ترتیب از ۶% ، ۱۰% و ۱۵% تخفیف نسبت به بسته‌های ۳۰ روزه برخوردار هستند.
  • از تاریخ ۵ بهمن ۹۵ بسته های اینترنت رایتل بلندمدت (۱۸۰ و ۳۶۰ روزه) شامل تماس صوتی درون شبکه (۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دقیقه) می‌باشند.
  • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
  • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و…)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان  مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
  • برخورداری از خدمات سرویس اینترنت نسل چهارم رایتل بدون نیاز به تعویض سیم­‌کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی ۴G و فعال بودن تنظیمات اینترنت نسل چهارم دستگاه شما در کلیه طرح‌های رایتل فراهم خواهد بود.

از خدمات منحصر به فرد بامَن ۲۴ برای خرید شارژ، بسته اینترنت و پرداخت قبوض بهره ­مند شوید.