بامَن 24

بسته های اینترنت همراه رایتل

بسته های اینترنت همراه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری رایتل

در این نوشته قصد داریم به بررسی کد بسته های اینترنت رایتل در سیم کارت های اعتباری، دائمی و دیتا بپردازیم.

بسته‌های اینترنت رایتل که برای دارندگان سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی طراحی شده است، با دو سرعت پایه و حرفه‌ای قابل تهیه است. بسته هایی که برای دارندگان سیمکارت های دائمی و اعتباری طراحی شده است، به دو صورت محدود و نامحدود قابل تهیه است. نحوه برآورد قیمت در هر دو سیمکارت ها یکسان است و قیمت ها بر اساس مدت زمان مورد نیاز و حجم درخواستی محاسبه می شود ؛ مثلاً قیمت بسته اینترنتی پایه ۷ روزه با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۳ هزار تومان و قیمت بسته اینترنتی پایه ۳۰ روزه، ۱۲ هزار و پانصد تومان است.

برای دسترسی سریع کلیک کنید:
کد بسته های اینترنت رایتل
تعرفه قیمت بسته های اینترنت اعتباری و دائمی رایتل
قیمت بسته های اینترنت رایتل یک ماهه
بسته‌های اینترنت دیتا رایتل
حجم‌های افزایشی اینترنت
روش های خرید بسته اینترنت رایتل

پرداخت قبوض، خرید شارژ و بسته اینترنت را در “بامن ۲۴” تجربه کنید

کد بسته های اینترنت رایتل

نام بستهحجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفکد دستوریقیمت (تومان)
اینترنت پایه یک روزه ۰.۲ گیگابایت۰.۲۱#*۱*۱*۱*۱۴۲*۲,۰۰۰
اینترنت پایه یک روزه ۰.۸ گیگابایت۰.۸۲#*۱*۱*۱*۱۴۲*۷,۰۰۰
اینترنت پایه سه روزه ۰.۳ گیگابایت۰.۳۳#*۱*۱*۱*۱۴۲*۴,۰۰۰
اینترنت پایه هفت روزه ۰.۲ گیگابایت۰.۲۴#*۱*۱*۱*۱۴۲*۳,۰۰۰
اینترنت پایه هفت روزه ۱.۲+۵ گیگابایت۱.۲۵۵#*۱*۱*۱*۱۴۲*۹,۰۰۰
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۰.۵+۰.۵ گیگابایت۰.۵۰.۵۶#*۱*۱*۱*۱۴۲*۹,۰۰۰
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۱.۵ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه۱.۵۰۷#*۱*۱*۱*۱۴۲*۱۲,۵۰۰
اینترنت پایه ۹۰ روزه ۴+۴ گیگابایت۴۴۸#*۱*۱*۱*۱۴۲*۲۴,۰۰۰
اینترنت پایه ۱۸۰ روزه ۹+۹ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۹۹۹#*۱*۱*۱*۱۴۲*۴۵,۰۰۰
اینترنت پایه یک ساله ۳۶ گیگابایت+ ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۳۶۱۰#*۱*۱*۱*۱۴۲*۱۱۰,۰۰۰
نام بستهحجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفکد دستوریقیمت (تومان)
اینترنت حرفه‌ای یک روزه ۰.۳ گیگابایت۰.۳۱#*۳*۱*۱*۱۴۲*۳,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای سه روزه ۰.۴ گیگابایت۰.۴۲#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۳+ ۱۰ گیگابایت۳۱۰۳#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۷,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۰.۶+۰.۵ گیگابایت۰.۶۰.۵۴#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای هفت روزه ۲.۵+۲ گیگابایت۲.۵۲۵#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۲,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۱۰ روزه ۰.۳۵ گیگابایت۰.۳۵۶#*۳*۱*۱*۱۴۲*۶,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۳+۳ گیگابایت۳۳۷#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۷ گیگابایت۷۸#*۳*۱*۱*۱۴۲*۲۷,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۳۰ روزه ۲+۲ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه۲۲۹#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۷,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای شبانه ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت۱۰۱۰#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۵,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای ۹۰ روزه ۱۵ گیگابایت۱۵۱۱#*۳*۱*۱*۱۴۲*۴۸,۵۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۲۱+۲۱ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۲۱۲۱۱۲#*۳*۱*۱*۱۴۲*۸۹,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۱۲ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۱۲۰۱۳#*۳*۱*۱*۱۴۲*۵۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای شش ماهه ۳۵ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۳۵۰۱۴#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۱۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۲۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۲۰۰۱۵#*۳*۱*۱*۱۴۲*۷۰,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۴۲ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۴۲۰۱۶#*۳*۱*۱*۱۴۲*۱۴۴,۰۰۰
اینترنت حرفه‌ای یک ساله ۶۰+۶۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه۶۰۶۰۱۷#*۳*۱*۱*۱۴۲*۲۱۳,۰۰۰

کد دستوری رایتل، بسته های دکا، بسته های بی نهایت؛ بسته مصرفی پیامک و هدیه تولد رایتل

تعرفه قیمت بسته های اینترنت رایتل

بسته های اینترنت یک روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
50 مگابایت 1.300
100 مگابایت 2.000
200 مگابایت 3.000
300 مگابایت 3.700
500 مگابایت 4.700
1 گیگابایت 6.000
1.5 گیگابایت 7.000
2.5 گیگابایت 8.900
3 گیگابایت 9.500

بسته های اینترنت 3 روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
300 مگابایت 4.900
500 مگابایت 5.900
1 گیگابایت 7.900
3 گیگابایت 11.900

بسته های اینترنت هفتگی رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
3 گیگابایت 1.500
100 مگابایت 2.200
200 مگابایت 4.100
500 مگابایت 6.500
1 گیگابایت 9.000
2 گیگابایت 11.500
3 گیگابایت 13.000
5 گیگابایت 17.500
6 گیگابایت 18.500

بسته های اینترنت 15روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
200 مگابایت 4.400
12 گیگابایت 5.000
700 مگابایت 8.500
1.5 گیگابایت 11.000
3 گیگابایت 15.000
5 گیگابایت 17.500

بسته های اینترنت یک ماهه رایتل

    حجم بسته   قیمت بسته (تومان)
300 مگابایت 5.900
500 مگابایت 6.900
20 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 8.000
30 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 8.500
15 گیگابایت (6 تا 12 بعدازظهر) 10.000
1 گیگابایت + 1 گیگ هدیه (6 تا 12 ظهر) 9.900
1 گیگابایت + 2 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 10.500
1.5 گیگابایت + 1 گیگ هدیه (6 تا 12 ظهر) 11.900
1.5 گیگابایت + 1000 دقیقه تماس درون شبکه + 1 گیگ هدیه (6 تا 12 ظهر) 12.500
1.5 گیگابایت + 3 گیگ ترافیک بومی (6 تا 12 ظهر) 14.900
3 گیگابایت + 6 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 16.500
4 گیگابایت 17.900
2.5 گیگابایت + 5 گیگ ترافیک بومی 19.100
5 گیگابایت + 5 گیگ هدیه 19.900
7 گیگابایت + 5 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 23.900
5 گیگابایت + 10 گیگ ترافیک بومی 27.900
10 گیگابایت + 5 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 28.900
15 گیگابایت + 5 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 34.900
25 گیگابایت + 5 گیگ هدیه (2 تا 7 صبح) 49.900

بسته های اینترنت 60 روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
12 گیگابایت 39.000
20 گیگابایت 55.000
30 گیگابایت 68.000

بسته های اینترنت 90روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
15 مگابایت 41.000
25 گیگابایت 60.000
35 گیگابایت 77.000

بسته های اینترنت 180روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
55 گیگابایت 125.000
75 گیگابایت 150.000

بسته های اینترنت 365 روزه رایتل

    حجم بسته     قیمت بسته (تومان)
50 گیگابایت119.000
75 گیگابایت 159.000
100 گیگابایت 195.000

در صورت اتمام حجم هر یک از بسته‌های بلند مدت مصرفی (۹۰ روز و بیشتر) پیش از انقضای اعتبار بسته، ادامه استفاده از خدمات به دو طریق امکان پذیر است: خرید مجدد بسته و یا خرید حجم افزایشی. شرایط و جزئیات حجم افزایشی را در ادامه توضیح خواهیم داد.

بسته های اینترنت رایتل

 

بسته‌های اینترنت دیتا رایتل

سیم‌کارت دیتای رایتل با پیش شماره ۰۹۲۱ ، ویژه دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات انتقال داده است و از قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه نیز برخوردار است. بسته‌های اینترنت سیم‌کارت دیتای رایتل، با حجم ترافیک‌های متنوع و باسرعت حرفه‌ای طراحی شده است. با خرید این بسته‌ها، تا ۱۵% تخفیف نسبت به بسته‌های ۳۰ روزه و کمتر به شما تعلق خواهد گرفت.

حتما بخوانید: طرح تامین اجتماعی رایتل ؛ طرحی مخصوص تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی

کد بسته های اینترنت دیتا

نام بستهاعتبار (روز)حجم ترافیک عادیحجم ترافیک ساعات افت مصرفحجم ترافیک اختصاصی آپاراتقیمت (تومان)کد فعال‌سازی از طریق پیامک به ۲۰۲۰
بسته اینترنت یک روزه  (۰.۲ GB)۱۰.۲۲,۰۰۰On 13782
بسته اینترنت یک روزه  (۰.۳ GB)۱۰.۳۳,۰۰۰On 13783
بسته اینترنت ۳ روزه     (۰.۴ GB)۳۰.۴۵,۰۰۰On 13784
بسته اینترنت ۷ روزه   (۰.۶+۰.۵ GB)۷۰.۶۰.۵۵,۵۰۰On 13785
بسته اینترنت ۷ روزه   (۲.۵+۲ GB)۷۲.۵۲۱۲,۰۰۰On 13786
بسته اینترنت ۷ روزه   (۳+۱۰ GB)۷۳۱۰۱۷,۰۰۰On 13787
بسته اینترنت ۱۰ روزه  (۰.۳۵ GB)۱۰۰.۳۵۶,۰۰۰On 13788
بسته اینترنت ۱۵ روزه۱۵۰.۵۷,۰۰۰On 13344
بسته اینترنت ۳۰ روزه   (۰.۳ GB)۳۰۰.۳۵,۵۰۰On 13789
بسته اینترنت ۳۰ روزه   (۰.۵ GB)۳۰۰.۵۸,۰۰۰On 13790
بسته اینترنت ۳۰ روزه  (۱.۵+۱.۵ GB)۳۰۱.۵۱.۵۱۰,۰۰۰On 13791
بسته اینترنت ۳۰ روزه  (۲.۵ GB)۳۰۲.۵۱۲,۰۰۰On 13792
بسته اینترنت ۳۰ روزه     (۳ GB)۳۰۳۳۱۵۰,۰۰۰On 13433
بسته اینترنت ۳۰ روزه     (۷ GB)۳۰۷۷۲۸,۰۰۰On 13434
بسته اینترنت ۳۰ روزه    (۱۲ GB)۳۰۱۲۱۲۴۰,۰۰۰On 13435
بسته اینترنت ۳۰ روزه – ویژه ساعات افت مصرف۳۰۳۰۱۰,۰۰۰On 13436
بسته اینترنت ۹۰ روزه      (۹ GB)۹۰۹۹۰.۹۴۲,۳۰۰On 13439
بسته اینترنت ۹۰ روزه    (۲۱ GB)۹۰۲۱۲۱۱۷۸,۹۶۰On 13440
بسته اینترنت ۹۰ روزه    (۳۶ GB)۹۰۳۶۳۶۱۱۱۲,۸۰۰On 13441
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۱۸ GB)۱۸۰۱۸۱۸۱۸۱,۰۰۰On 13444
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۴۲ GB)۱۸۰۴۲۴۲۱۱۵۱,۲۰۰On 13445
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه   (۷۲ GB)۱۸۰۷۲۷۲۱۲۱۶,۰۰۰On 13446
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۳۶ GB)۳۶۵۳۶۳۶۱۱۵۳,۰۰۰On 13449
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۸۴ GB)۳۶۵۸۴۸۴۱۲۸۵,۶۰۰On 13450
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه   (۱۴۴ GB)۳۶۵۱۴۴۱۴۴۱۴۰۸,۰۰۰On 13451

حجم‌های افزایشی اینترنت

فرقی نمی‌کند مشترک کدام یک از سیم‌کارت‌های رایتل (دائمی، اعتباری، دیتا) باشید، می‌توانید برای استفاده از اینترنت پرسرعت همراه ۳G یا ۴G با توجه به میزان مصرف و هزینه مورد نظر خود، از میان بسته های اینترنت رایتل موجود، بهترین گزینه را انتخاب نمایید. چنانچه یکی از بسته‌های اینترنت رایتل بلند مدت ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روزه را خریداری کرده باشید و حجم بسته خریداری شده پیش از پایان اعتبار زمانی بسته های اینترنت رایتل به اتمام رسیده باشد یا نیاز به حجم بیشتری داشته باشید، می‌توانید نسبت به خرید حجم افزایشی اقدام نمایید و دیگر نیازی به خرید بسته اینترنت جدید نخواهید داشت.

نام بستهحجم ترافیک (گیگابایت)قیمت (تومان)کد دستوری جهت فعالسازی
حجم افزایشی اینترنت ۱ گیگابایت۱7,۰۰۰۱#*2*۱*1*۱۴۲*
حجم افزایشی اینترنت ۲ گیگابایت۲۱0,۰۰۰2#*2*۱*1*۱۴۲*
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایت۵19,۰۰۰3#*2*۱*1*۱۴۲*
 • سرعت بسته های اینترنت رایتل مطابق با سرعت آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بسته‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
 • زمان بسته های اینترنت رایتل مطابق با دوره زمانی آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بسته‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
نوع سیمکارت حجم بسته کد فعالسازی از طریق سامانه 2020 قیمت بسته (تومان)
اعتباری 1 گیگابایتی ON 11755 7.000
دائمی 1 گیگابایت ON 12709 7.000
اعتباری 2 گیگابایتی ON 11756 10.000
دائمی 2 گیگابایتی ON 12710 10.000
اعتباری 5 گیگابایتی ON 11757 19.000
دائمی 5 گیگابایتی ON 12711 19.000

حتماً بخوانید: آیا از شارژ شورانگیز رایتل اطلاع دارید؟ تا ۳۵ درصد شارژ بیشتر بگیرید!

4 روش آسان جهت خرید بسته اینترنت رایتل

1. خرید بسته اینترنت رایتل از سایت بامَن 24

به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن بسته مورد نظر خود را خریداری کنید.

 • ابتدا وارد سایت “بامن24” شوید، سپس در قسمت بسته اینترنت، گزینه “رایتل” را انتخاب کنید.
 • نوع سیمکارت خود را مشخص کنید.
 • بسته مورد نظرتان را انتخاب کرده و اقدام به خرید بسته رایتل نمایید.

خرید بسته اینترنت رایتل از طریق اپلیکیشن بامن 24

اپلیکیشن بامن 24 این امکان را برای کاربران خود فراهم آورده است تا به راحتی بتوانند بسته اینترنت مورد نظر خود را انتخاب کنند و اقدام به خرید بسته اینترنت خود نمایند.

2. خرید بسته اینترنت رایتل از طریق وب سایت رایتل

3. خرید بسته رایتل از طریق سامانه 2020

این سامانه در بستر پیامک بوده و شما به راحتی می توانید با استفاده از این سامانه، بسته های اینترنت رایتل را مشاهده و خریداری کنید. کافیست دستورهای مربوط را ارسال کنید.

شرح عملکرد ارسال پیامک به سامانه 2020
خرید بسته اینترنت <کد بسته>ON
باقیمانده حجم اینترنت VIEW INTERNET 
مشخصات بسته های مصرفی اینترنت سیمکارت اعتباری HELP 1 
مشخصات بسته های مصرفی اینترنت سیمکارت دائمی HELP 2  
مشخصات بسته های مصرفی اینترنت سیمکارت دیتا HELP 3 

توجه:

 • سامانه به صورت رایگان می باشد و هیچ هزینه از شما کسر نخواهد شد.
 • دستورات به حروف کوچک و یا بزرگ حساس نمی باشند.

4. خرید از سامانه کد USSD

کد خرید بسته اینترنت رایتل را شماره گیری نمایید و بسته مورد نظر خود را خریداری کنید.

# 142*

نکته: برای خرید بسته اینترنت رایتل از طریق کدهای دستوری باید شماره کارت بانکی و رمز دوم پویا خود را داشته باشید.

توجه کنید

 • به قیمت‌های جدول‌های فوق، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.
 • ساعات افت مصرف از ۲:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح است.
 • سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است.
 • بسته‌های ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزه به ترتیب از ۶% ، ۱۰% و ۱۵% تخفیف نسبت به بسته‌های ۳۰ روزه برخوردار هستند.
 • از تاریخ ۵ بهمن ۹۵ بسته های اینترنت رایتل بلندمدت (۱۸۰ و ۳۶۰ روزه) شامل تماس صوتی درون شبکه (۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دقیقه) می‌باشند.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و…)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان  مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
 • برخورداری از خدمات سرویس اینترنت نسل چهارم رایتل بدون نیاز به تعویض سیم­‌کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی ۴G و فعال بودن تنظیمات اینترنت نسل چهارم دستگاه شما در کلیه طرح‌های رایتل فراهم خواهد بود.
 • امکان خرید و استفاده همزمان از بسته های نامحدود وجود ندارد و تنها با اتمام مهلت استفاده از هر بسته، می توانید مجدد اقدام به خرید بسته نامحدود کنید.

جهت خرید شارژ رایتل، بسته اینترنت رایتل و پرداخت قبوض از طریق لینک زیر به سامانه بامن۲۴ مراجعه کنید و یا اپلیکیشن بامن۲۴ را دانلود نمایید:

دانلود اپلیکیشن بامن۲۴ از کافه بازار

دانلود مستقیم اپلیکیشن بامن۲۴

وب‌سایت خرید شارژ، بسته اینترنت و پرداخت قبض بامن۲۴

از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم.

4.3/5 - (34 امتیاز)